تقویم و ساعت کاری پزشکان

تخصص پزشک پنجشنبه 1400/05/14 جمعه 1400/05/15 شنبه 1400/05/16 یکشنبه 1400/05/17 دوشنبه 1400/05/18 سه شنبه 1400/05/19 چهارشنبه 1400/05/20
درمان ریشه هنوز پزشکی در نطر گرفته نشده است.
ارتودنسی هنوز پزشکی در نطر گرفته نشده است.

شما می توانید قبل از نوبت گیری پزشک موردنظرخودرا به کمک این جدول بیابید.